انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 13 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
2 17195ارتوپدیتخصص 
3 2155ارتوپدی کودکانفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

شیرین

نام: شیرین


زمانی علویجه

نام خانوادگی: زمانی علویجه


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


37827

شماره نظام: 37827


1399/04/22-09:05:04

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/22-09:05:04

آرش

نام: آرش


ملکی

نام خانوادگی: ملکی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


105954

شماره نظام: 105954


1399/04/22-09:04:29

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/22-09:04:29

شهاب

نام: شهاب


ایل کا

نام خانوادگی: ایل کا


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


100171

شماره نظام: 100171


1399/04/22-09:04:01

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/22-09:04:01

رضا

نام: رضا


عبدی

نام خانوادگی: عبدی


ارتوپدی کودکان

رشته تحصیلی: ارتوپدی کودکان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


72506

شماره نظام: 72506


1399/04/22-09:02:04

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/22-09:02:04

مهدي

نام: مهدي


رمضان شيرازي

نام خانوادگی: رمضان شيرازي


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


97718

شماره نظام: 97718


1399/03/26-13:32:42

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/26-13:32:42

سید رامین

نام: سید رامین


زرگرباشی

نام خانوادگی: زرگرباشی


جراحی دست

رشته تحصیلی: جراحی دست


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


89178

شماره نظام: 89178


1399/03/26-13:32:11

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/26-13:32:11

غلامحسین

نام: غلامحسین


شاهچراغی

نام خانوادگی: شاهچراغی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


14410

شماره نظام: 14410


1399/03/26-13:31:49

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/26-13:31:49

فریور

نام: فریور


عبدالله زاده لاهیجی

نام خانوادگی: عبدالله زاده لاهیجی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1399/03/26-13:31:21

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/26-13:31:21

سعید

نام: سعید


توکلی

نام خانوادگی: توکلی


ارتوپدی کودکان

رشته تحصیلی: ارتوپدی کودکان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


37808

شماره نظام: 37808


1399/03/26-13:30:56

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/26-13:30:56

علیرضا

نام: علیرضا


غزنوی

نام خانوادگی: غزنوی


ارتوپدی کودکان

رشته تحصیلی: ارتوپدی کودکان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


76161

شماره نظام: 76161


1399/03/26-13:30:17

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/26-13:30:17

12
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,582

بازدید این صفحه در سال جاری: 68

بازدید این صفحه در ماه جاری: 18

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir