انجمن علمی پزشکان عمومی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: 02184138319

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 3971 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 99 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان عمومی ایران

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان عمومی ایران


1396/03/19

تاریخ آغاز: 1396/03/19

1396/03/19

تاریخ پایان: 1396/03/19


3972

تعداد اعضا: 3972

2071

تعداد آرا: 2071


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
2 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
3 1741پزشكی خانوادهتخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

میرحامد

نام: میرحامد


حسینی آقاملکی

نام خانوادگی: حسینی آقاملکی


انفورماتیک پزشکی

رشته تحصیلی: انفورماتیک پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


9899

شماره نظام: 9899


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


سالمی

نام خانوادگی: سالمی


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

یعقوب

نام: یعقوب


امیری

نام خانوادگی: امیری


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


خسروی

نام خانوادگی: خسروی


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

حسین

نام: حسین


فیاض

نام خانوادگی: فیاض


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


لطیفی

نام خانوادگی: لطیفی


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

عبدالاحد

نام: عبدالاحد


صمیمی

نام خانوادگی: صمیمی


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


49449

شماره نظام: 49449


تاریخ تائید عضویت:

عادل

نام: عادل


ایمانی پرشکوه

نام خانوادگی: ایمانی پرشکوه


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


64759

شماره نظام: 64759


تاریخ تائید عضویت:

هاجر

نام: هاجر


شوق

نام خانوادگی: شوق


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

بهجت

نام: بهجت


تقی زاد قویدل

نام خانوادگی: تقی زاد قویدل


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,300,577

بازدید این صفحه در سال جاری: 135

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir