انجمن علمی جراحان توراکس ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: تهران ـ بلوار میرداماد ـ نبش کوچه کازرون ـ پلاک 175

تلفن انجمن: 02126401420

نمابر (Fax) انجمن: 02126401419

سایت انجمن: www.ists.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@ists.org.ir

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 9 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمد بهگام

نام: محمد بهگام


شادمهر

نام خانوادگی: شادمهر


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


27919

شماره نظام: 27919


1399/08/01-10:43:31

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/01-10:43:31

جواد

نام: جواد


باستار

نام خانوادگی: باستار


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


18219

شماره نظام: 18219


1399/06/17-11:43:36

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/17-11:43:36

رضا

نام: رضا


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


97702

شماره نظام: 97702


1399/08/01-10:48:09

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/01-10:48:09

علي

نام: علي


قرباني آبده گاه

نام خانوادگی: قرباني آبده گاه


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


35049

شماره نظام: 35049


1399/08/01-10:45:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/01-10:45:00

ساویز

نام: ساویز


پژهان

نام خانوادگی: پژهان


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


32199

شماره نظام: 32199


1399/08/01-10:45:19

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/01-10:45:19

فرحناز

نام: فرحناز


صادق بيگى

نام خانوادگی: صادق بيگى


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


٤٤٥٩٢

شماره نظام: ٤٤٥٩٢


1399/08/01-10:45:59

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/01-10:45:59

وحید

نام: وحید


گوهریان

نام خانوادگی: گوهریان


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


74522

شماره نظام: 74522


1399/08/01-10:46:29

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/01-10:46:29

سید ضیاالدین

نام: سید ضیاالدین


راثی هاشمی

نام خانوادگی: راثی هاشمی


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


68334

شماره نظام: 68334


1399/08/01-10:47:01

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/01-10:47:01

رضا

نام: رضا


افغانی

نام خانوادگی: افغانی


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


97256

شماره نظام: 97256


1399/08/01-10:47:37

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/01-10:47:37

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,615,520

بازدید این صفحه در سال جاری: 146

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir