انجمن علمی عفونی اطفال ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: ایران - تهران - خ بزرگمهر - شماره 20 - تقاطع فلسطین - طبقه سوم - کد پستی: 141693896

تلفن انجمن: 00982166968318

نمابر (Fax) انجمن: 00982166465828

سایت انجمن: www.ipsociety.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@Ipsociety.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 6 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 11 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمدرضا بلورسازرئیس 1387/02/01
2 حسین معصومی اصلعضو هیأت مدیره 1390/02/01
3 آناهیتا سنایی دشتیعضو هیأت مدیره 1390/02/01
4 پرویز طباطبائی مقدمخزانه دار 1387/02/01
5 علی اکبر رهبری منشنایب رئیس 1387/02/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

حسین

نام: حسین


معصومی اصل

نام خانوادگی: معصومی اصل


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


32853

شماره نظام: 32853


تاریخ تائید عضویت:

علی اکبر

نام: علی اکبر


رهبری منش

نام خانوادگی: رهبری منش


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


1395

شماره نظام: 1395


تاریخ تائید عضویت:

شیرین

نام: شیرین


سیاح فر

نام خانوادگی: سیاح فر


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


64442

شماره نظام: 64442


تاریخ تائید عضویت:

آناهیتا

نام: آناهیتا


سنایی دشتی

نام خانوادگی: سنایی دشتی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


36442

شماره نظام: 36442


تاریخ تائید عضویت:

پرویز

نام: پرویز


طباطبائی مقدم

نام خانوادگی: طباطبائی مقدم


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


11141

شماره نظام: 11141


تاریخ تائید عضویت:

محمدرضا

نام: محمدرضا


بلورساز

نام خانوادگی: بلورساز


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


13014

شماره نظام: 13014


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,472

بازدید این صفحه در سال جاری: 68

بازدید این صفحه در ماه جاری: 16

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir