انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1335

آدرس انجمن: ایران - تهران -خ بزرگمهر - تقاطع فلسطین - شماره 20 - طبقه سوم کد پستی: 141693896

تلفن انجمن: 00982166968317-8

نمابر (Fax) انجمن: 00982166465828

سایت انجمن: www.irpediatrics.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 180 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 69 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران


1398/08/09

تاریخ آغاز: 1398/08/09

1398/08/09

تاریخ پایان: 1398/08/09


166

تعداد اعضا: 166

103

تعداد آرا: 103


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران


1398/02/03

تاریخ آغاز: 1398/02/03

1398/02/03

تاریخ پایان: 1398/02/03


166

تعداد اعضا: 166

125

تعداد آرا: 125


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
2 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
3 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
4 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
5 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
6 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
7 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
8 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
9 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
10 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
11 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
12 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
13 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
14 2032روماتولوژی کودکانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
15 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

بهار

نام: بهار


اله وردي

نام خانوادگی: اله وردي


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


45552

شماره نظام: 45552


1399/04/04-13:01:57

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:01:57

محمد

نام: محمد


شبانکاره

نام خانوادگی: شبانکاره


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


116927

شماره نظام: 116927


1399/04/04-13:00:56

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:00:56

ویدا

نام: ویدا


ایمانی

نام خانوادگی: ایمانی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


120097

شماره نظام: 120097


1399/04/04-13:01:41

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:01:41

نعمت اله

نام: نعمت اله


عطائی

نام خانوادگی: عطائی


كلیه كودكان

رشته تحصیلی: كلیه كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


19352

شماره نظام: 19352


1399/04/04-13:05:15

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:05:15

مونا

نام: مونا


نوربخش

نام خانوادگی: نوربخش


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


132082

شماره نظام: 132082


1399/04/04-13:02:44

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:02:44

خلیل

نام: خلیل


فریور

نام خانوادگی: فریور


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


12968

شماره نظام: 12968


1399/04/04-13:05:25

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:05:25

حمید رضا

نام: حمید رضا


شرکت العباسیه

نام خانوادگی: شرکت العباسیه


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


66112

شماره نظام: 66112


1399/04/04-13:05:43

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:05:43

شادی

نام: شادی


سالک اردستانی

نام خانوادگی: سالک اردستانی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


138006

شماره نظام: 138006


1399/04/04-13:03:18

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:03:18

علی

نام: علی


طالع

نام خانوادگی: طالع


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


59090

شماره نظام: 59090


1399/04/04-13:02:58

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:02:58

ناصرعلی

نام: ناصرعلی


حمیدی

نام خانوادگی: حمیدی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


13195

شماره نظام: 13195


1399/04/04-13:03:05

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/04-13:03:05

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,468,345

بازدید این صفحه در سال جاری: 84

بازدید این صفحه در ماه جاری: 17

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir