انجمن علمی بهداشت کار ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1386

آدرس انجمن: تهران-دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه ای

تلفن انجمن: 02188992664

نمابر (Fax) انجمن: 02188992665

سایت انجمن: www.ioha.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: joohas@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 109 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 19 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مسعود ریسمانچیانعضو هیأت مدیره 1398/07/13 1401/07/13
2 فریده گل بابائیرئیس 1398/07/13 1401/07/13
3 ایرج محمدفامنایب رئیس 1398/07/13 1401/07/13
4 محمدرضا منظم اسمعیل پوردبیر 1398/07/13 1401/07/13
5 حسن صادقی نائینیخزانه دار 1398/07/13 1401/07/13
6 هانیه اخلاصعضو علی البدل 1398/07/13 1401/07/13
7 عادل مظلومیعضو علی البدل 1398/07/13 1401/07/13
8 میرغنی سیدصومعهبازرس 1398/07/13 1401/07/13
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی بهداشت کار ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی بهداشت کار ایران


1398/02/08

تاریخ آغاز: 1398/02/08

1398/02/08

تاریخ پایان: 1398/02/08


87

تعداد اعضا: 87

48

تعداد آرا: 48


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
2 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
3 1460ارگونومیکارشناسی ارشدErgonomics
4 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زهره

نام: زهره


محبیان

نام خانوادگی: محبیان


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/03/11-08:35:54

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/11-08:35:54

زهرا

نام: زهرا


فتاحی

نام خانوادگی: فتاحی


مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1400/03/08-12:57:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/08-12:57:19

رضا

نام: رضا


اسمعیلی

نام خانوادگی: اسمعیلی


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


-

شماره نظام: -


1399/03/12-10:50:48

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/12-10:50:48

غلامرضا

نام: غلامرضا


غفوری افشاری

نام خانوادگی: غفوری افشاری


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1399/03/12-10:51:10

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/12-10:51:10

رسول

نام: رسول


لسان

نام خانوادگی: لسان


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1398/11/19-08:24:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/19-08:24:15

ابراهیم

نام: ابراهیم


قاسمی تونه

نام خانوادگی: قاسمی تونه


مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1398/11/14-09:06:36

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/14-09:06:36

اکبر

نام: اکبر


احمدی آسور

نام خانوادگی: احمدی آسور


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/12-11:48:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-11:48:43

برومند

نام: برومند


فرهادي

نام خانوادگی: فرهادي


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1398/11/12-11:48:16

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-11:48:16

ناصر

نام: ناصر


طاهری

نام خانوادگی: طاهری


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1398/10/25-10:16:11

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/25-10:16:11

احد

نام: احد


امیربهمنی

نام خانوادگی: امیربهمنی


مهندسی ایمنی صنعتی

رشته تحصیلی: مهندسی ایمنی صنعتی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/10/09-08:22:37

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/09-08:22:37

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,443,070

بازدید این صفحه در سال جاری: 291

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir