انجمن علمی علوم تشریحی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 7 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 11 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
2 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

حسین

نام: حسین


بهادران

نام خانوادگی: بهادران


علوم تشریحی (آناتومی)

رشته تحصیلی: علوم تشریحی (آناتومی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1400/03/24-14:15:50

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/24-14:15:50

محمود

نام: محمود


مفید

نام خانوادگی: مفید


علوم تشریحی (آناتومی)

رشته تحصیلی: علوم تشریحی (آناتومی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1400/03/24-14:16:06

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/24-14:16:06

بهمن

نام: بهمن


جلالی کندری

نام خانوادگی: جلالی کندری


علوم تشریحی (آناتومی)

رشته تحصیلی: علوم تشریحی (آناتومی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1400/03/24-13:51:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/24-13:51:07

محمدحسین

نام: محمدحسین


اسدی

نام خانوادگی: اسدی


علوم تشریحی (آناتومی)

رشته تحصیلی: علوم تشریحی (آناتومی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


2866

شماره نظام: 2866


1400/03/24-13:49:54

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/24-13:49:54

سجاد

نام: سجاد


مقدمی

نام خانوادگی: مقدمی


علوم تشریحی

رشته تحصیلی: علوم تشریحی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1400/02/29-13:09:12

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/29-13:09:12

حسين

نام: حسين


نيك زاد

نام خانوادگی: نيك زاد


علوم تشریحی (آناتومی)

رشته تحصیلی: علوم تشریحی (آناتومی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1400/02/29-13:03:08

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/29-13:03:08

محمدرضا

نام: محمدرضا


الداغی

نام خانوادگی: الداغی


علوم تشریحی (آناتومی)

رشته تحصیلی: علوم تشریحی (آناتومی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1400/03/24-13:47:59

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/24-13:47:59

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,022,775

بازدید این صفحه در سال جاری: 51

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir