انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1381

آدرس انجمن: تهران، خیابان فاطمی، میدان گلها، خیابان هشت بهشت، کوچه اردشیر، پلاک 29

تلفن انجمن: 021 88970700

نمابر (Fax) انجمن: 021 88970700

سایت انجمن: www.iacld.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 1070 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 10 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 علی صادقی تبارعضو هیأت مدیره 1391/08/18
2 سیامک میراب سمیعيعضو هیأت مدیره 1391/08/18
3 محمد صاحب الزمانیعضو هیأت مدیره 1391/08/18
4 بهزاد پوپکرئیس 1391/08/18
5 محمد رضا بختیارينایب رئیس 1391/08/18
6 سید محمد حسن هاشمی مدنيخزانه دار 1391/08/18
7 حسین غلامیعضو علی البدل 1391/08/18
8 سعید مهدویعضو علی البدل 1391/08/18
9 جواد سلطانپوربازرس 1391/08/18
10 بخشعلی محمدی جوبنيبازرس علی البدل 1391/08/18
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران


1398/01/30

تاریخ آغاز: 1398/01/30

1398/01/30

تاریخ پایان: 1398/01/30


1070

تعداد اعضا: 1070

465

تعداد آرا: 465


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمد حسین

نام: محمد حسین


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 1047

شماره نظام: ع آ - 1047


تاریخ تائید عضویت:

مریم

نام: مریم


طارمی

نام خانوادگی: طارمی


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مانلی

نام: مانلی


آقا خان

نام خانوادگی: آقا خان


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 978

شماره نظام: ع آ - 978


تاریخ تائید عضویت:

صمد

نام: صمد


یوسفي شيرازي

نام خانوادگی: یوسفي شيرازي


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 647

شماره نظام: ع آ - 647


تاریخ تائید عضویت:

لیلا

نام: لیلا


مهرداد

نام خانوادگی: مهرداد


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 1162

شماره نظام: ع آ - 1162


تاریخ تائید عضویت:

جمشید

نام: جمشید


کاظمی

نام خانوادگی: کاظمی


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 2

شماره نظام: ع آ - 2


تاریخ تائید عضویت:

مجید

نام: مجید


عموئی

نام خانوادگی: عموئی


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 1171

شماره نظام: ع آ - 1171


تاریخ تائید عضویت:

بهناز

نام: بهناز


شیرزادي قشوني

نام خانوادگی: شیرزادي قشوني


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 655

شماره نظام: ع آ - 655


تاریخ تائید عضویت:

محمد علی

نام: محمد علی


سام

نام خانوادگی: سام


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 909

شماره نظام: ع آ - 909


تاریخ تائید عضویت:

سروش

نام: سروش


ذاکری شهواري

نام خانوادگی: ذاکری شهواري


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 607

شماره نظام: ع آ - 607


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,569,102

بازدید این صفحه در سال جاری: 577

بازدید این صفحه در ماه جاری: 56

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir