انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 147 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 13 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمد حسین نیکنامنایب رئیس 1394/06/07
2 مهرناز مصداقیدبیر 1394/06/07
3 محمد وجگانیرئیس 1394/06/07
4 سید محمد موذنیعضو علی البدل 1394/06/07
5 جمشید حاجتیعضو هیأت مدیره 1394/06/07
6 رضا منصوریخزانه دار 1394/06/07
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران


1397/04/20

تاریخ آغاز: 1397/04/20

1397/04/20

تاریخ پایان: 1397/04/20


146

تعداد اعضا: 146

112

تعداد آرا: 112


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
2 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
3 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مریم

نام: مریم


عظیمی محمدابادی

نام خانوادگی: عظیمی محمدابادی


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

میر هادی

نام: میر هادی


جزایری

نام خانوادگی: جزایری


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


آ-3097

شماره نظام: آ-3097


تاریخ تائید عضویت:

علی اکبر

نام: علی اکبر


پور فتح اله

نام خانوادگی: پور فتح اله


ایمنی شناسی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی


کاردانی

مقطع تحصیلی: کاردانی


آ-1440

شماره نظام: آ-1440


تاریخ تائید عضویت:

محمد طاهر

نام: محمد طاهر


طهوری

نام خانوادگی: طهوری


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

علیرضا

نام: علیرضا


عندلیب

نام خانوادگی: عندلیب


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1435

شماره نظام: 1435


تاریخ تائید عضویت:

الهه

نام: الهه


صفری

نام خانوادگی: صفری


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


h

شماره نظام: h


تاریخ تائید عضویت:

رضا

نام: رضا


نصرت آبادی

نام خانوادگی: نصرت آبادی


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محبوبه

نام: محبوبه


رزمخواه

نام خانوادگی: رزمخواه


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فرشته

نام: فرشته


مهدی پور

نام خانوادگی: مهدی پور


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مجید

نام: مجید


تبیانیان

نام خانوادگی: تبیانیان


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,022,642

بازدید این صفحه در سال جاری: 79

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir