انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران

تاریخ تاسیس انجمن: /00/

آدرس انجمن: تهران، بزرگراه چمران بطرف ولنجک، خیابان یمن، بلوار دانشجو، کوچه کودکیار، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طبقه چهارم، گروه فیزیولوژی

تلفن انجمن: 02122439971

نمابر (Fax) انجمن: 02122439971

سایت انجمن: www.iranianpainsociety.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,569,093

بازدید این صفحه در سال جاری: 144

بازدید این صفحه در ماه جاری: 24

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir