انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: 02142160851

نمابر (Fax) انجمن: 02188948217

سایت انجمن: www.isccp.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 64 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 80 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1019ماماییکاردانیMidwifery
2 1115ماماییکارشناسیMidwifery
3 1128رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسیRadiology (Technology of Radiology)
4 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
5 00113رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
6 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
7 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
8 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
9 1723آسیب شناسیتخصصPathology
10 1724رادیولوژیتخصصRadiology
11 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فرناز

نام: فرناز


نائب زاده

نام خانوادگی: نائب زاده


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


نیلی احمد ابادی

نام خانوادگی: نیلی احمد ابادی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

منیره

نام: منیره


میرزایی

نام خانوادگی: میرزایی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ژیلا

نام: ژیلا


آگاه

نام خانوادگی: آگاه


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سمانه

نام: سمانه


سالاروند

نام خانوادگی: سالاروند


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مهرناز

نام: مهرناز


ولدان

نام خانوادگی: ولدان


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

رضا

نام: رضا


شاه سیاه

نام خانوادگی: شاه سیاه


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ونوس

نام: ونوس


حاج علی اکبر

نام خانوادگی: حاج علی اکبر


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فیروزه سادات

نام: فیروزه سادات


هاشمی

نام خانوادگی: هاشمی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


80188

شماره نظام: 80188


تاریخ تائید عضویت:

ستاره

نام: ستاره


اخوان

نام خانوادگی: اخوان


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,664,843

بازدید این صفحه در سال جاری: 235

بازدید این صفحه در ماه جاری: 07

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir