انجمن علمی پریناتولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: تهران - خیابان شریعتی - بالاتراز حسینه ارشاد- بیمارستان کودکان مفید

تلفن انجمن: 02122251736

نمابر (Fax) انجمن: 02122251736

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: www.nahid2247@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 6 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 3 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2139پریناتولوژیفلوشیپ 
2 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فریبا

نام: فریبا


همتی

نام خانوادگی: همتی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


۴۱۲۲۷

شماره نظام: ۴۱۲۲۷


1398/08/09-10:45:33

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/09-10:45:33

حسین

نام: حسین


فیروزی

نام خانوادگی: فیروزی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


54279

شماره نظام: 54279


1398/08/09-10:46:13

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/09-10:46:13

علی

نام: علی


ناصح

نام خانوادگی: ناصح


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


64262

شماره نظام: 64262


1398/08/02-09:16:37

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/02-09:16:37

مینو

نام: مینو


فلاحی

نام خانوادگی: فلاحی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


40928

شماره نظام: 40928


1398/07/29-09:19:08

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/29-09:19:08

محمد

نام: محمد


کاظمیان

نام خانوادگی: کاظمیان


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


۲۳۸۱۸

شماره نظام: ۲۳۸۱۸


1398/07/29-10:14:49

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/29-10:14:49

شمس اله

نام: شمس اله


نوری پور

نام خانوادگی: نوری پور


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


70383

شماره نظام: 70383


1398/07/29-09:07:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/29-09:07:15

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,106,065

بازدید این صفحه در سال جاری: 74

بازدید این صفحه در ماه جاری: 10

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir