انجمن علمی طب سوزنی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1387

آدرس انجمن: تهران - خیابان خرمشهر - خیابان عربعلی - نبش کوچه یکم - پلاک 2- واحد یک

تلفن انجمن: 021-88766701

نمابر (Fax) انجمن: 021-88767123

سایت انجمن: www.isaa.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 12 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 70 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

رضا

نام: رضا


حشمت

نام خانوادگی: حشمت


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فهیمه

نام: فهیمه


محزونی

نام خانوادگی: محزونی


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


89433

شماره نظام: 89433


تاریخ تائید عضویت:

کتايون

نام: کتايون


قربانی

نام خانوادگی: قربانی


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


67300

شماره نظام: 67300


تاریخ تائید عضویت:

داريوش

نام: داريوش


سعيدي

نام خانوادگی: سعيدي


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


51363

شماره نظام: 51363


تاریخ تائید عضویت:

حسین

نام: حسین


سکوتی اسکویی

نام خانوادگی: سکوتی اسکویی


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


16538

شماره نظام: 16538


تاریخ تائید عضویت:

هلدا

نام: هلدا


قرايي

نام خانوادگی: قرايي


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


٤٧٤٠١

شماره نظام: ٤٧٤٠١


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


جامعی

نام خانوادگی: جامعی


آموزش بهداشت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


8826

شماره نظام: 8826


تاریخ تائید عضویت:

سيروس

نام: سيروس


سلطانيان

نام خانوادگی: سلطانيان


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


30746

شماره نظام: 30746


تاریخ تائید عضویت:

مهدی

نام: مهدی


هاشمی

نام خانوادگی: هاشمی


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


40406

شماره نظام: 40406


تاریخ تائید عضویت:

امیر

نام: امیر


ایپکچی زاده

نام خانوادگی: ایپکچی زاده


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


77779

شماره نظام: 77779


تاریخ تائید عضویت:

12
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,468,321

بازدید این صفحه در سال جاری: 50

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir