انجمن علمی بهداشت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، کتابخانه دانشکده بهداشت کد پستی: 1417613151

تلفن انجمن: 021-88954910

نمابر (Fax) انجمن: 021-88954910

سایت انجمن: http://iranianpha.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 47 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 17 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
3 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
4 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
5 11345مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كارکارشناسی 
6 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
7 1153بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریهاکارشناسی 
8 1211حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی 
9 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
10 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
11 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
12 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
13 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
14 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
15 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
16 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
17 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
18 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
19 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
20 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
21 2311آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
22 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
23 2317مهندسی بهداشت حرفه ایدكتری تخصصی پژوهشی 
24 2357سیاست گذاری سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
25 2382میكروب شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
26 2394علوم بهداشتیدكتری تخصصی پژوهشی 
27 1840اپیدمیولوژی (دستیاری)تخصص 
28 1842میكروبیولوژیتخصص 
29 2610دکترای بهداشت عمومی Dr.P.Hدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

بیژن

نام: بیژن


صدری زاده

نام خانوادگی: صدری زاده


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


قره باغی

نام خانوادگی: قره باغی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

انسیه

نام: انسیه


ماسوریان

نام خانوادگی: ماسوریان


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سیده منیژه

نام: سیده منیژه


حیدرنژادی

نام خانوادگی: حیدرنژادی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمد رضا

نام: محمد رضا


رجب پور

نام خانوادگی: رجب پور


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

غلامرضا

نام: غلامرضا


مولوی

نام خانوادگی: مولوی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


1936

شماره نظام: 1936


تاریخ تائید عضویت:

سیمین

نام: سیمین


ناصری

نام خانوادگی: ناصری


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

امیر

نام: امیر


درب امامیه

نام خانوادگی: درب امامیه


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

زینب

نام: زینب


غضنفری

نام خانوادگی: غضنفری


آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


تاریخ تائید عضویت:

علی اشرف

نام: علی اشرف


عیوضی

نام خانوادگی: عیوضی


حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


تاریخ تائید عضویت:

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,311,032

بازدید این صفحه در سال جاری: 141

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir