انجمن علمی جراحان اطفال ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1372

آدرس انجمن: بلوار میرداماد، پلاک 175، طبقه دوم

تلفن انجمن: 02126401423

نمابر (Fax) انجمن: 02126401419

سایت انجمن: WWW.IRSPS.ORG

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 7 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 3 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 احمد خالق نژاد طبریرئیس 1384/00/00
2 مریم قوامی عادلعضو علی البدل 1393/00/00
3 محسن روزرخعضو علی البدل 1390/00/00
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ناصر

نام: ناصر


صادقیان

نام خانوادگی: صادقیان


جراحی كودكان

رشته تحصیلی: جراحی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


14320

شماره نظام: 14320


تاریخ تائید عضویت:

فریبا

نام: فریبا


جهانگیری

نام خانوادگی: جهانگیری


جراحی كودكان

رشته تحصیلی: جراحی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


44170

شماره نظام: 44170


تاریخ تائید عضویت:

محسن

نام: محسن


روزرخ

نام خانوادگی: روزرخ


جراحی كودكان

رشته تحصیلی: جراحی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


31841

شماره نظام: 31841


تاریخ تائید عضویت:

مریم

نام: مریم


قوامی عادل

نام خانوادگی: قوامی عادل


جراحی كودكان

رشته تحصیلی: جراحی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


57256

شماره نظام: 57256


تاریخ تائید عضویت:

محمود

نام: محمود


سعیدا

نام خانوادگی: سعیدا


جراحی كودكان

رشته تحصیلی: جراحی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


28698

شماره نظام: 28698


تاریخ تائید عضویت:

سید جواد

نام: سید جواد


نصیری

نام خانوادگی: نصیری


جراحی كودكان

رشته تحصیلی: جراحی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


16262

شماره نظام: 16262


تاریخ تائید عضویت:

احمد

نام: احمد


خالق نژاد طبری

نام خانوادگی: خالق نژاد طبری


جراحی كودكان

رشته تحصیلی: جراحی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


15249

شماره نظام: 15249


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,304,460

بازدید این صفحه در سال جاری: 116

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir