انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: /08/

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 28 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 39 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فرهاد شفیعیرئیس 1392/08/20
2 تبسم هوشمندنایب رئیس 1392/08/20
3 سیما شهابیخزانه دار 1392/08/20
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1141مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
2 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
3 1434فیزیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Physics
4 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
5 1457نانوتکنولوژی پزشکیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
6 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
7 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
8 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
9 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
10 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
11 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
12 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
13 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
14 1810دندانپزشکی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
15 1812اندودانتیکستخصصEndodontics
16 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
17 1818دندانپزشکی کودکانتخصصPediatric Dentistry
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عطيه سادات

نام: عطيه سادات


هاشميان هرندي

نام خانوادگی: هاشميان هرندي


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


145576

شماره نظام: 145576


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


داودی

نام خانوادگی: داودی


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


90707

شماره نظام: 90707


تاریخ تائید عضویت:

سارا

نام: سارا


نظري

نام خانوادگی: نظري


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


132667

شماره نظام: 132667


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


خلیل پور علمداری

نام خانوادگی: خلیل پور علمداری


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


123893

شماره نظام: 123893


تاریخ تائید عضویت:

مرجان

نام: مرجان


مهرآوران

نام خانوادگی: مهرآوران


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


147838

شماره نظام: 147838


تاریخ تائید عضویت:

کیانا

نام: کیانا


کیاکجوری

نام خانوادگی: کیاکجوری


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


143616

شماره نظام: 143616


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


رزازپور

نام خانوادگی: رزازپور


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


105797

شماره نظام: 105797


تاریخ تائید عضویت:

یاشار

نام: یاشار


رضاعی

نام خانوادگی: رضاعی


مواد دندانی

رشته تحصیلی: مواد دندانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


100729

شماره نظام: 100729


تاریخ تائید عضویت:

منيژه

نام: منيژه


محمديان

نام خانوادگی: محمديان


مواد دندانی

رشته تحصیلی: مواد دندانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

پریسا

نام: پریسا


امجدی

نام خانوادگی: امجدی


دندانپزشکی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


۶۳۹۴۱

شماره نظام: ۶۳۹۴۱


تاریخ تائید عضویت:

123
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,569,049

بازدید این صفحه در سال جاری: 169

بازدید این صفحه در ماه جاری: 35

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11

بازدید این صفحه در روز جاری: 04

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir