انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 90 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 5 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران


1396/06/24

تاریخ آغاز: 1396/06/24

1396/06/24

تاریخ پایان: 1396/06/24


89

تعداد اعضا: 89

71

تعداد آرا: 71


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

رامین

نام: رامین


اسدی

نام خانوادگی: اسدی


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


94765

شماره نظام: 94765


تاریخ تائید عضویت:

مهدی

نام: مهدی


وفادار

نام خانوادگی: وفادار


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


110903

شماره نظام: 110903


تاریخ تائید عضویت:

مجید

نام: مجید


AMINZADEH

نام خانوادگی: AMINZADEH


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


36388

شماره نظام: 36388


تاریخ تائید عضویت:

عباس

نام: عباس


رشاد

نام خانوادگی: رشاد


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


11347

شماره نظام: 11347


تاریخ تائید عضویت:

ایرج

نام: ایرج


ایرانزاد

نام خانوادگی: ایرانزاد


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


363

شماره نظام: 363


تاریخ تائید عضویت:

شهلا

نام: شهلا


وزیری اسفرجانی

نام خانوادگی: وزیری اسفرجانی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


21682

شماره نظام: 21682


تاریخ تائید عضویت:

نوشین

نام: نوشین


رستم پور

نام خانوادگی: رستم پور


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


87012

شماره نظام: 87012


تاریخ تائید عضویت:

اکبر

نام: اکبر


احمدی

نام خانوادگی: احمدی


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


12753

شماره نظام: 12753


تاریخ تائید عضویت:

مونا

نام: مونا


نوربخش

نام خانوادگی: نوربخش


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


132082

شماره نظام: 132082


تاریخ تائید عضویت:

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


پورمتعبد

نام خانوادگی: پورمتعبد


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


۸۸۱۴۷

شماره نظام: ۸۸۱۴۷


تاریخ تائید عضویت:

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,234,339

بازدید این صفحه در سال جاری: 245

بازدید این صفحه در ماه جاری: 22

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir