انجمن علمی آمار زیستی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1393

آدرس انجمن: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن انجمن: 021-88989123

نمابر (Fax) انجمن: 021-88989127

سایت انجمن: http://www.bstat.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 6 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 4 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کاظم محمدرئیس 1393/11/14
2 حجت زراعتیدبیر 1393/11/14
3 مهدی یاسریعضو هیأت مدیره 1393/11/14
4 انوشیروان کاظم نژاد لیلیخزانه دار 1393/11/14
5 محمود محمودی مجدآبادی فراهانینایب رئیس 1393/11/14
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1411آمار زیستیکارشناسی ارشدBiostatistics
2 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زهره

نام: زهره


امیری

نام خانوادگی: امیری


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

انوشیروان

نام: انوشیروان


کاظم نژاد لیلی

نام خانوادگی: کاظم نژاد لیلی


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمود

نام: محمود


محمودی مجدآبادی فراهانی

نام خانوادگی: محمودی مجدآبادی فراهانی


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

کاظم

نام: کاظم


محمد

نام خانوادگی: محمد


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مهدی

نام: مهدی


یاسری

نام خانوادگی: یاسری


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

حجت

نام: حجت


زراعتی

نام خانوادگی: زراعتی


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,118,658

بازدید این صفحه در سال جاری: 118

بازدید این صفحه در ماه جاری: 02

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir