انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1396

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 4 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 22 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
2 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
3 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
4 2159طب روان تنیفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

احمد علی

نام: احمد علی


نوربالا تفتی

نام خانوادگی: نوربالا تفتی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


19842

شماره نظام: 19842


1398/07/10-12:20:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/10-12:20:15

طالب

نام: طالب


بدری

نام خانوادگی: بدری


طب روان تنی

رشته تحصیلی: طب روان تنی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


80974

شماره نظام: 80974


1398/07/10-11:51:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/10-11:51:59

علی اکبر

نام: علی اکبر


نجاتی صفا

نام خانوادگی: نجاتی صفا


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


66041

شماره نظام: 66041


1398/07/07-10:57:40

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/07-10:57:40

سید حمزه

نام: سید حمزه


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


43754

شماره نظام: 43754


1398/07/10-12:20:55

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/10-12:20:55

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,300,617

بازدید این صفحه در سال جاری: 150

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir