:: تالار گفتگو
دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 18:30:16
انجمن های علمی پزشکی از طریق مشارکت در چه حوزه هایی می توانند در ارتقاء سلامت در جامعه ایفاء نقش کنند؟
رؤسای محترم انجمن های علمی می توانند در خصوص این موضوع نقطه نظرات خود را طرح نمایند.