:: گالری تصاویر
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی" سلامت مبتنی برشواهد"
تاریخ: 1395/06/02 تعداد مشاهده: 2487

برگزاری پنجمین کنگره بین المللی" سلامت مبتنی برشواهد"در آذرماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و قطب علمی پزشکی  مبتنی بر شواهد ایران در جزیره کیش برگزار خواهد شد.