عبور از مرز مشارکت 50% اعضاء محترم انجمن علمی اپتومتری ایران
با ثبت 268 رای در انتخابات الکترونیک انجمن علمی اپتومتری ایران مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد.
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در انتخابات الکترونیک انجمن علمی اپتومتری ایران در ساعت 19:00  با ثبت بیش از 268 رای، مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد. 
لازم به ذکر است این انتخابات تاساعت 23:45 دقیقه به منظور مشارکت حداکثری اعضاء این انجمن ادامه خواهد داشت. 
تاریخ خبر: 1396/06/10
کلمات کلیدی:

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: