عبور از مرز مشارکت 50% اعضاء محترم انجمن علمی آسم و آلرژی ایران
با ثبت 46 رای در انتخابات الکترونیک انجمن علمی آسم و آلرژی ایران مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد.
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در انتخابات الکترونیک انجمن علمی آسم و آلرژی ایران در ساعت 22:10  با ثبت 46 رای، مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد. 
لازم به ذکر است این انتخابات  در روز نخست تاساعت 23:45 دقیقه به منظور مشارکت حداکثری اعضاء این انجمن ادامه خواهد داشت و روز دوم از00:15 بامداد آغاز خواهد شد. 
تاریخ خبر: 1396/06/23
کلمات کلیدی: عبور

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: