عبور از مرز مشارکت 50% اعضاء محترم انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران
با ثبت 45 رای در انتخابات الکترونیک انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد.
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در انتخابات الکترونیک انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران در ساعت 12:00 با ثبت 45 رای، مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد. 
لازم به ذکر است این انتخابات همزمان با دو انتخابات الکترونیک انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران و انجمن علمی آسم و آلرژی ایران  تاساعت 23:45 دقیقه به منظور مشارکت حداکثری اعضاء این انجمن ادامه خواهد داشت 
تاریخ خبر: 1396/06/24
کلمات کلیدی: عبور

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: