انجام موفقیت آمیز چهار انتخابات الکترونیک انجمن های علمی به طور همزمان
در طی چند روز گذشته سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران با انجام چهار انتخابات الکترونیک رکورد برگزاری انتخابات الکترونیک همزمان را شکست.
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی از تاریخ  23 الی 25 شهریور ماه 96 چهار انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن های علمی  آسم و آلرژی ایرن، غدد و متابولیسم کودکان ایران, هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران و طب کار ایران به طور همزمان و متوالی به ترتیب با مشارکت %76.9، %79.8، %54.8 و %56 از اعضاء محترم این انجمن ها با موفقیت و ایجاد کمترین مشکلات به انجام رسید. 
لازم به ذکر است انجام این تعداد انتخابات الکترونیک همزمان در طی 15 انتخابات الکترونیک به انجام رسیده بی سابقه بوده و نشان از عملکرد بدون اشکال و چالش پذیر این سامانه دارد. 
همچنین نتایج نظرسنجی صورت گرفته در میان کاربران حاکی از آسان و روان بودن روند انتخابات به تصدیق %74 از افراد شرکت کننده در این نظر سنجی می باشد. 
تاریخ خبر: 1396/06/26
کلمات کلیدی: چهار,انتخابات,همزمان

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: