پایان انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
پس از یک روز کامل رای گیری الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران با رسیدن به حد نصاب مورد قبول به پایان رسید
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی ارتز و پروتز ایران، با مشارکت نزدیک به 80 درصد  (75 نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید. 
لازم به ذکر است این انتخابات که در تاریخ 30 شهریور ماه مقرر شده بود بدون تمدید به مدت یک روز کامل در جریان بود و یکی از بالاترین میزان مشارکت ها را درمیان تمامی 16 انتخابات الکترونیک انجام شده داشت. 

ضمن تشکر از همراهی همه اعضاء محترم این انجمن، شنبه مورخ 1 مهر ماه 96 با حضور  کمیته انتخابات و هیات مدیره انجمن، نتایج شمارش آرا در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی رونمایی می شود.

تاریخ خبر: 1396/06/30
کلمات کلیدی: پایان

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: