قابل توجه اعضاء محترم انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
نظر به تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره محترم انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، مقرر است که انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی در تاریخ 11 آبان ماه به صورت الکترونیک برگزار می گردد.
نظر به تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره محترم انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، مقرر است که  انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی در تاریخ 11 آبان ماه به صورت الکترونیک برگزار گردد.
لذا با توجه به ضرورت احراز هویت و تأیید عضویت اعضاء محترم این انجمن علمی، از تمامی اعضاء پیوسته این انجمن علمی درخواست می شود تا جهت تکمیل عضویت، اطلاعات فردی (ایمیل معتبر و شماره تلفن همراه) که به منظور شرکت در انتخابات ضروری می باشد و همچنین تکمیل شرایط عضویت در آن انجمن علمی من جمله پرداخت حق عضویت جهت تأیید عضویت و کسب مجوز شرکت در انتخابات الکترونیک، هر چه سریعتر اقدام فرمایند.
تاریخ خبر: 1396/07/24
کلمات کلیدی: انتخابات,عفونی,و,گرمسیری

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: