دستیابی به بالاترین میزان مشارکت در میان 20 انتخابات الکترونیک انجمن های علمی پزشکی کشور
در مورخه 23/9/96 با مشارکت 60 نفر از اعضاء محترم انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران و ثبت 81% مشارکت، بالاترین میزان مشارکت در انتخابات انجمن های علمی تا این زمان ثبت شد
از زمان برگزاری اولین انتخابات الکترونیک انجمن های علمی تا کنون بیش از 16 ماه می گذرد و تا این زمان بیش از 20 انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن های علمی مختلف به انجام رسیده است که فهرست و نتایج آنها به دنبال به روز رسانی در بخش تاریخچه انتخابات برگزار شده قابل مشاهده می باشد. 
در روز گذشته 23 آذر ماه سال 96 اعضاء محترم انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران بالاترین میزان مشارکت در بین انتخابات الکترونیک برگزار شده از بین اعضاء انجمن های علمی را به نام خود ثبت کردند. 
81% میزان مشارکت، نشان از پویایی و هماهنگی خوب میان هأت مدیره و اعضاء این انجمن علمی داشته و امید است سایر انجمن های علمی متقاضی برگزاری انتخابات نیز با فراهم آوری زمینه های شرکت فعال اعضاء خود از جمله اطلاع رسانی دقیق و انجام به هنگام دستورالعمل های لازم به این میزان و فراتر از آن دست یایند. 
انشاء الله
تاریخ خبر: 1396/09/24
کلمات کلیدی: 81%,رکورد,میزان,مشارکت

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: