تشکیل جلسه دبیر کمیسیون انجمن های علمی با مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جلسه دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی و روسای انجمنهای علمی گروه پزشکی با مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تشکیل شد

جلسه دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی و روسای انجمنهای علمی گروه پزشکی با مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  تشکیل شد.

پیرو جلسه معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر لاریجانی و جناب آقای دکتر احمد تویسرکانی معاون محترم رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جناب آقای مهندس ادب مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و نامه ای که از طرف جناب آقای دکتر سیدجلیل حسینی دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی جهت استخراج ایرادات ثبت شرکتها ارسال شده بود امروز یکشنبه 95.10.24 جلسه ای با حضور روسا و مسئولین محترم انجمن های علمی جراحان گوش گلو بینی سر و گردن ایران، انجمن رادیولوژی ایران، انجمن دنداپزشکی ایران، انجمن مغز و اعصاب ایران، جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران، انجمن ایمونولوژی ایران، انجمن اورولوژی ایران، انجمن جراحان کودکان ایران، انجمن ارتوپدی ایران، انجمن زانو ایران، انجمن ستون فقرات ایران و مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران در دفتر ریاست ثبت شرکتها از ساعت 9 صبح الی 11:30 تشکیل گردید که موضوعات مختلفی مطرح و نتایج اجرایی مفیدی تصمیم گیری گردید، گزارش کامل جلسه متعاقباً اعلام می گردد.

تاریخ خبر: 1396/10/26
کلمات کلیدی: جلسه،,ثبت,شرکت,ها،,کمیسیون,انجمن,های,علمی

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: