عبور از مرز مشارکت 50% اعضاء محترم انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
با ثبت 149رای در ساعت 15:15دقیقه میزان مشارکت اعضاء محترم انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران از مرز 50% حد نصاب گذشت.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران در ساعت 15:15با ثبت 149 رای، مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد. 
لازم به ذکر است این انتخابات  تا ساعت 23:45 دقیقه به منظور مشارکت حداکثری اعضاء این انجمن ادامه خواهد داشت و پس از پایان مدت زمان قانونی اخذ رای نتایج در دفتر کمیسیون انجمن های علمی واقع در وزارت بهداشت با حضور کمیته انتخابات و نمایندگان ایشان رونمایی خواهد شد. قابل ذکر است که نتایج پس از تایید کمیسیون نافد خواهد بود. 
تاریخ خبر: 1396/10/28
کلمات کلیدی: عبور,از,مرز,مشارکت,50%,انجمن,علمی,متخصصین,گوارش,و,کبد

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: