تمدید مجدد مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
بنا به درخواست دبیر کمیته انتخابات و تأیید دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی کشور، انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران تا ساعت 23 و 45 دقیقه روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 97 تمدید شد.
بنا به درخواست دبیر کمیته انتخابات جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران و تأیید دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی کشور، انتخابات الکترونیک این جامعه که از بامداد روز جمعه 21 اردیبهشت 97 آغاز شده بود، و یک روز تمدید شده بود در پایان روزچهارم  با اخذ 192 رای  از 455 عضو، به حد نصاب نرسید و بدین ترتیب به منظور کسب مشارکت حداکثری تا ساعت 23 و 45 دقیقه روزسه شنبه  25 اردیبهشت ماه 97  تمدید شد.
از کلیه اعضاء محترم این انجمن علمی درخواست می شود در فرصت باقیمانده نسبت به شرکت درانتخابات اقدام فرمایند و شرکت در انتخابات را به زمان های پایانی موکول نفرمایند.
انشاء الله شاهد مشارکت حداکثری اعضاء محترم این انجمن علمی در انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی باشیم.
تاریخ خبر: 1397/02/25
کلمات کلیدی: تمدید,مجدد

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: