رونمایی نتایج انتخابات الکترونیک انجمن علمی پیوند اعضای ايران
نتایج انتخابات الکترونیک انجمن علمی پیوند اعضای ايران، روز یکشنبه 30 اردیبهشت 97 رونمایی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، رونمایی نتایج انتخابات الکترونیک انجمن علمی پیوند اعضای ايران در ساعت 11:30 روز یکشنبه 30 اردیبهشت 97 در دبیرخانه کمیسیون با حضور اعضای کمیته پیوند اعضا ايران انجام می گردد.
همه کاندیداهای محترم این انتخابات می توانند به عنوان ناظر در جلسه حضور یابند.
تاریخ خبر: 1397/02/29
کلمات کلیدی: رونمایی,انتخابات,پیوند,اعضا

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: