رونمایی نتایج انتخابات الکترونیک جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
نتایج انتخابات الکترونیک جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران روز یکشنبه 30 اردیبهشت 97 رونمایی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، رونمایی نتایج انتخابات الکترونیک جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران در ساعت 12:30 روز یکشنبه 30 اردیبهشت 97 در دبیرخانه کمیسیون با حضور اعضای کمیته انتخابات جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران انجام می گردد.
همه کاندیداهای محترم این انتخابات می توانند به عنوان ناظر در جلسه حضور یابند.
تاریخ خبر: 1397/02/30
کلمات کلیدی: رونمایی,انتخابات,داخلی

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: