پایان انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران با مشارکت حدود ۸۰درصد (۴۱۲نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران با مشارکت حدود ۸۰درصد ( ۴۱۲نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید. 
لازم به ذکر است این انتخابات که در تاریخ ۲۸تا ۳۰ آبان ماه سال 1397 مقرر شده بود و بدون تمدید ۳ روز کامل ادامه داشت، یکی از بالاترین میزانهای مشارکت در انتخابات های الکترونیک برگزار شده را به خود اختصاص داد.  
ضمن تشکر از همراهی همه اعضاء محترم این انجمن، پس از تعیین زمان رونمایی از سوی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، نتایج در حضور کمیته انتخابات و هیات مدیره انجمن، در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی رونمایی می شود.
بدیهی است نتایج انتخابات این انجمن علمی پس از تأیید در کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت نافذ خواهد بود.
تاریخ خبر: 1397/09/01
کلمات کلیدی: پایان،,انتخابات،,بیهوشی

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: