عبور از مرز مشارکت 1000 نفر در انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ایران
با گذشت حدود 10 ساعت از آغاز انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ایران میزان مشارکت در این انتخابات از مرز 1000 نفر گذشت.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون انجمن‌های علمی پزشکی کشور، به حول و قوه الهی و به همت انجمن علمی دندانپزشکی ایران و تیم برگزاری انتخابات الکترونیک کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت مشارکت در انتخابات این انجمن علمی از مرز 1000 نفر عبور کرد.

گروه برگزاری انتخابات الکترونیکی کمیسیون انجمن‌های علمی پزشکی کشور، ضمن سپاسگزاری مجدد از اهتمام همه اعضای محترم انجمن علمی دندانپزشکی ایران، خواهان حضور پر شور همراه با شکیبایی و خویشتن‌داری اعضای محترم این انجمن در ادامه فرآیند انتخابات است.

تاریخ خبر: 1397/12/23
کلمات کلیدی: عبور,از,1000,نفر

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: