:: اخبار کمیسیون
توضيح دبيرخانه کميسيون انجمن هاي علمي در رابطه با نتيجه انتخابات انجمن علمي جراحان مغز و اعصاب و ضرورت برگزاري مجدد انتخابات الکترونيک
با تشکر از همراهي همکاران عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب ايران در برگزاري انتخابات الکترونيک انجمن علمي جراحان مغز و اعصاب در تاريخ 20 و 21 ارديبهشت ماه 1396، به استحضار مي رساند كه به علت پاره اي از مشکلات ايجاد شده روند انتخابات متوقف گرديد. علت اين امر به منظور تنوير افکار عمومي بويژه اعضا محترم انجمن فوق آن بوده است كه تعداد زيادي از اعضاء محترم انجمن در سامانه انجمن هاي علمي فاقد پست الکترونيک به منظور دريافت رمز عبور و کد تأييد انتخابات بوده اند، که پيش از برگزاري انتخابات موارد به اطلاع انجمن مذکور رسيد و کليه پست الکترونيک هاي تکراري در سامانه توسط كميسيون انجمن هاي علمي پزشكي كشور حذف گرديد. لکن دبير محترم انجمن درخواست برگزاري انتخابات صرفاً بر اساس شماره تلفن همراه اعضاء را داشتند.
توضيح دبيرخانه کميسيون انجمن هاي علمي در رابطه  با نتيجه انتخابات انجمن علمي جراحان مغز و اعصاب و ضرورت برگزاري مجدد انتخابات الکترونيک
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی به جهت آشنایی با روند انتخابات الکترونیک و تست سامانه جامع کمیسیون انجمن های علمی
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
اتمام روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران با مشارکت بیش از 30 درصدی اعضاء محترم این انجمن به اتمام رسید.
اتمام روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
12345678910...
:: اخبار انجمن ها
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی به جهت آشنایی با روند انتخابات الکترونیک و تست سامانه جامع کمیسیون انجمن های علمی
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
اتمام روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران با مشارکت بیش از 30 درصدی اعضاء محترم این انجمن به اتمام رسید.
اتمام روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
نظر به تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره محترم انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی به صورت الکترونیک برگزار می گردد.
انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
12345678910...
:: لیست انجمن ها
عنوان انجمنگروهتاریخ تاسیس
انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1346
انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران گروه داروسازی و دندانپزشکی 1387
انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران گروه بین رشته ای
انجمن علمی راینولوژی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) /00/
انجمن علمی گفتار درمانی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) /00/
انجمن علمی الکتروفیزیولوژی قلب ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 0000
انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی دندانپزشکان اطفال ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) /00/
انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران گروه بین رشته ای
انجمن علمی پزشکان عمومی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
+لیست کامل انجمن ها