:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634400
بازدید این صفحه در سال جاری: 339
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
منصوره شریعتآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدحمیدرضا مرتضویآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد حسن بمانیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
وحید ساجدیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا شفیعیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیان دارابیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرح زاد جباري آزادآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید علیرضا مهدویانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا چاوش زادهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامرضا صدیقیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ساره السادات ابراهیمیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریبرز زندیهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی فلاح پورآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهران ابراهیمیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشته نامور شوشتریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن