:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 30
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 750646
بازدید این صفحه در سال جاری: 556
بازدید این صفحه در ماه جاری: 162
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 35
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
هدایت اکبریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیدحمیدرضا مرتضویآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
طوبی مومنایمنولوژی و آلرژی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
عباس فايضيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مصطفی معینآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرضیه توکلآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهزاد دارابيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم محلوجی رادآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
بابک قلعه باغیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جواد تفرجیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آرش کلانتریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حبیب سهیلیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید علیرضا مهدویانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود موحدیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرضیه حیدرزاده آرانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
+لیست کامل اعضای انجمن