:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1522106
بازدید این صفحه در سال جاری: 447
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرشته نامور شوشتریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بهزاد شاکریانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد مهدی عراقیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
منصوره شریعتآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیان دارابیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افشين شيركانيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مریم خوشخویآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
عباس فايضيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
عباس خلیلی صدرآبادآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا شفیعیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشته سالاریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عماد بهرامي نياآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد نبویآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
صبا عرشیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرضیه حیدرزاده آرانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
+لیست کامل اعضای انجمن