:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1795205
بازدید این صفحه در سال جاری: 1276
بازدید این صفحه در ماه جاری: 175
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 35
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرشته نامور شوشتریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
احمد وثوقی مطلقآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سپیده داروگرآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مصطفی معینآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم خوشخویآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
جواد غفاریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
عماد بهرامي نياآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید جعفریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سهیلا آل یاسینآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
هما صدریایمنولوژی و آلرژی اطفالدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سیدحمیدرضا مرتضویآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد تاج الدینیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
هدایت اکبریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیدعلی آقاپورآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
رضا امینآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن