:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 10
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 516446
بازدید این صفحه در سال جاری: 126
بازدید این صفحه در ماه جاری: 20
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 26
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد رضا فضل الهیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مصطفی معینآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هدایت اکبریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمود توسلیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه بهمنشایمنولوژی و آلرژی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
طوبی مومنایمنولوژی و آلرژی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
هما صدریایمنولوژی و آلرژی اطفالدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مسعود موحدیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشته تلمور شوشتریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرضیه حیدرزاده آرانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن