:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1935319
بازدید این صفحه در سال جاری: 1514
بازدید این صفحه در ماه جاری: 84
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرهاد ابول نژادیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد حسین اسلامیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد قرگزلوآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نرگس اسلامیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عماد بهرامي نياآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسام الدین نبوی زادهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
دل آرا باباییآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رسول ملاطفی نیاریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
طوبی مومنآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمود توسلیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن تیزروآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نيما پروانهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرضیه حیدرزاده آرانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
حميد رضا حاتميآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حسين اسماعيل زادهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن