:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1795219
بازدید این صفحه در سال جاری: 1277
بازدید این صفحه در ماه جاری: 176
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 36
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرح زاد جباري آزادآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
جواد غفاریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
حسام الدین نبوی زادهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
میترا تفکری دلبریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید محمد فتحیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهرنگ تقواییآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهرام بشردوستآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا شفیعیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رسول نصيري كالمرزيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منصوره شریعتآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس دباغ زادهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهسا رکابیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افشين شيركانيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
فاطمه بهمنشایمنولوژی و آلرژی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد حسن بمانیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن