:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2715281
بازدید این صفحه در سال جاری: 485
بازدید این صفحه در ماه جاری: 13
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 31
بازدید این صفحه در روز جاری: 7
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مژگان صفريآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مریم خوشخویآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد حسن بمانیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حميد رضا حاتميآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
آرش کلانتریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
میر رضا قائمی میرابادآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرشته سالاریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
طاهر چراغیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهرام بشردوستآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رسول ملاطفی نیاریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نرگس اسلامیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جواد غفاریایمنولوژی و آلرژی اطفالدانشگاه علوم پزشکی مشهد
کیان دارابیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرشته مساواتآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
یعقوب محبوبی اسکوئیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن