:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136529
بازدید این صفحه در سال جاری: 1782
بازدید این صفحه در ماه جاری: 102
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 27
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مجید جعفریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهرا چاوش زادهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سیدعلی آقاپورآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
نيما پروانهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حميد آهنچيانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
عباس فايضيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرضیه توکلآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نسرین بهنیافردآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رسول نصيري كالمرزيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ساره السادات ابراهیمیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
احمد بهرامیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
وحید ساجدیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرهاد ابول نژادیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نسرین سادات متولی حقیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد حسن بمانیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن