:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136701
بازدید این صفحه در سال جاری: 153
بازدید این صفحه در ماه جاری: 10
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 4
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
دل آرا باباییآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مصطفی معینآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
احمد وثوقی مطلقآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ثمین شرفیان اردکانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد حسن بمانیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد قرگزلوآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
على فاضلآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
کیان دارابیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرضیه توکلآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم خوشخویآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد علی زمانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عماد بهرامي نياآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد تاج الدینیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد رضا فضل الهیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد غفاریایمنولوژی و آلرژی اطفالدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن