:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1795300
بازدید این صفحه در سال جاری: 105
بازدید این صفحه در ماه جاری: 13
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 4
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
افشين شيركانيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
محمد تاج الدینیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ثمین شرفیان اردکانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ساره السادات ابراهیمیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریبرز زندیهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه بهمنشایمنولوژی و آلرژی اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد حسن بمانیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رسول نصيري كالمرزيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
صبا عرشیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مژگان صفريآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجید جعفریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
حبیب سهیلیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نسرین سادات متولی حقیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرضیه حیدرزاده آرانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
کیان دارابیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن