:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 95
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1935389
بازدید این صفحه در سال جاری: 125
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1024
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمدرضا زندکریمیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد قرگزلوآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مژگان صفريآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
ثمین شرفیان اردکانیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نسرین بهنیافردآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد ابول نژادیانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فریبرز زندیهآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد غفاریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد نبویآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افشين شيركانيآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رضا امینآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
آرش کلانتریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیما شکریآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سپیده داروگرآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
یعقوب محبوبی اسکوئیآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن