:: منوی سایت
انجمن علمی آترو اسکروز ایران
انجمن علمی آترو اسکروز ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: مسعود قاسمی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 45
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359154
بازدید این صفحه در سال جاری: 687
بازدید این صفحه در ماه جاری: 79
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1107
:: انجمن آترواسکلروز ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کیوان علیزاده
کیوان علیزاده
عضو هیأت مدیره

فرخ فرزانفر
فرخ فرزانفر
عضو هیأت مدیره

شهین غفاری
شهین غفاری
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهرداد اقدسیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سعید علیپورپارسابیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا ملازادهبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
رامین اسکندریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد ناصرشریفبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی یوسفیانبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
عطا فیروزیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ایرج ناظریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
ارمان حكيم پوربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن ریاحیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید عبدالله کوکبیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدعلی اکبرزادهبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهین غفاریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن سقط فروشبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدجواد عالم زادهبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن