:: منوی سایت
انجمن علمی آترو اسکروز ایران
انجمن علمی آترو اسکروز ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: مسعود قاسمی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 45
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1195121
بازدید این صفحه در سال جاری: 649
بازدید این صفحه در ماه جاری: 7
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1107
:: انجمن آترواسکلروز ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
شهین غفاری
شهین غفاری
عضو هیأت مدیره

کیوان علیزاده
کیوان علیزاده
عضو هیأت مدیره

فرخ فرزانفر
فرخ فرزانفر
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مسعود اسلامیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرخ فرزانفربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد باقر سخنرانبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فردین میربلوکبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
بابک گرایلیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
صمد غفاریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهین غفاریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرتاش مهرپرورپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بیژن شادبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا علیزاده ثانیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ایرج ناظریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی بزرگیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرداد اقدسیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ارمان حكيم پوربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد ناصرشریفبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن