:: منوی سایت
انجمن علمی آترو اسکروز ایران
انجمن علمی آترو اسکروز ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: مسعود قاسمی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 45
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 750642
بازدید این صفحه در سال جاری: 262
بازدید این صفحه در ماه جاری: 82
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1107
:: انجمن آترواسکلروز ایران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فرخ فرزانفر
فرخ فرزانفر
عضو هیأت مدیره

شهین غفاری
شهین غفاری
عضو هیأت مدیره

مسعود قاسمی
مسعود قاسمی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
بابک شریف کاشانیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد باقر سخنرانبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدحسین ماندگارجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرزاد مسعودکبیربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
صمد غفاریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سعید علیپورپارسابیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود اسلامیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
امید هاشمی فردبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
پیمان طباطباییبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهرام سهرابیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
جواد میکائیلیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن سقط فروشبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا امکانجوبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
البرز شرافتیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن ریاحیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن