:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634486
بازدید این صفحه در سال جاری: 294
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 33
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
زهرا جعفری
زهرا جعفری
رئیس

امیر احمدی
امیر احمدی
خزانه دار

گیتا موللی
گیتا موللی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عبدالباقی رحمانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
احسان قانع عزآبادیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شاپور حق جوشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدعلی علینقیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اکبر اکبریانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن برجيانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
کیوان اسفندیاریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیران کرمیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا خاکپورشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعید وفایی نسبشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا طالعشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید اسماعیلی کتکیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر احمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمیرا عربشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مختار جبینیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن