:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1406037
بازدید این صفحه در سال جاری: 147
بازدید این صفحه در ماه جاری: 13
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
امیر احمدی
امیر احمدی
خزانه دار

زهرا جعفری
زهرا جعفری
رئیس

محمدرضا طالع
محمدرضا طالع
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مصطفی الوندیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرتضی خاطرمحمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جاسم طهماسبیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
حسن ملازادهشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهناز عظیمیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرانک قاسم ابادیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
احمد رضا ناظریشنوایی شناسیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ارزو بيگدليشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه فتحیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدمهدی دوست محمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا جعفریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افسانه عطاییشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیدرضا رمضانی کیویشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نيلوفر مفاخريشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
اکبر اکبریانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن