:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041871
بازدید این صفحه در سال جاری: 2050
بازدید این صفحه در ماه جاری: 250
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 75
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدرضا طالع
محمدرضا طالع
عضو هیأت مدیره

گیتا موللی
گیتا موللی
عضو هیأت مدیره

زهرا جعفری
زهرا جعفری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی خوش کلامشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیروس کنزیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سحر فتاحیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
میدیا محمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محبوبه قاسميشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سمیرا عربشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محمد هادی کریمیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا اکبریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم مسیبی دهکردیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی قم
میرسعید حسینی اقدم بنابشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی جهانگردشنوایی شناسیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مختار جبینیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجتبی توکلیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر علیزادهشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کریم ستاریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن