:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359211
بازدید این صفحه در سال جاری: 2336
بازدید این صفحه در ماه جاری: 159
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 46
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
گیتا موللی
گیتا موللی
عضو هیأت مدیره

سعید اسدملایری
سعید اسدملایری
نایب رئیس

محسن احدی
محسن احدی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مسعود مارابیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیروس کنزیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سامان محمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرهاد قديريشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرحسین کمالیانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیران کرمیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهرام بهرامی نژادشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمید بزرگ پورشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مینا باقری موسویشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سمر ربانیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید برشانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
کمال الدین گری نورانیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید محمد آقامیریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیدرضا رمضانی کیویشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ارزو بيگدليشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن