:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715050
بازدید این صفحه در سال جاری: 1097
بازدید این صفحه در ماه جاری: 255
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 84
بازدید این صفحه در روز جاری: 8
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
گیتا موللی
گیتا موللی
عضو هیأت مدیره

امیر احمدی
امیر احمدی
خزانه دار

محمدرضا طالع
محمدرضا طالع
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سارا سرداریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نوازاله انجمنشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی خاطرمحمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آزیتا کا ظمی سردابرودیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدابراهیم اسدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهناز عظیمیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
طیبه تقی زادهشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسین میربگشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی باصری ازغندیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منصور نیک نماشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ناصر یزدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا اکبریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن برجيانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدمهدی دوست محمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سحر فتاحیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن