:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780078
بازدید این صفحه در سال جاری: 696
بازدید این صفحه در ماه جاری: 200
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 62
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محسن احدی
محسن احدی
دبیر

امیر احمدی
امیر احمدی
خزانه دار

زهرا جعفری
زهرا جعفری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
بهرام بهرامی نژادشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
احسان قانع عزآبادیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی خوش کلامشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدحسین کرایه چیانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ناصر یزدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام مرادیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
الياس گوهريشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عباس باباییشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدمهدی دوست محمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید طاها شجاع الدینشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نسرین سادات هاشمی دولابیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سمر ربانیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید کریمیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمانه گلیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود باقرپورشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن