:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1935357
بازدید این صفحه در سال جاری: 1741
بازدید این صفحه در ماه جاری: 207
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 85
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
امیر احمدی
امیر احمدی
خزانه دار

سعید اسدملایری
سعید اسدملایری
نایب رئیس

زهرا جعفری
زهرا جعفری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ناصر یزدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کریم ستاریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد یاپنگ غراویشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اذر خواجه برج سفيديشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الياس گوهريشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه بسنجیدهشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسعود مارابیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افسانه رضاییمدیریت توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ارزو بيگدليشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نادیا عمویانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شکراله زاده عربیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شیدا حیدریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
علیرضا اکبریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهره عموسلطانیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
داوود پرویزیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن