:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1795269
بازدید این صفحه در سال جاری: 1354
بازدید این صفحه در ماه جاری: 223
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 47
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
امیر احمدی
امیر احمدی
خزانه دار

محمدرضا طالع
محمدرضا طالع
عضو هیأت مدیره

محسن احدی
محسن احدی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علی جهانگردشنوایی شناسیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
خسرو رزمجوشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ارزو بيگدليشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا طالعشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سعید وفایی نسبشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی خاطرمحمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امراله شبانکاره نژادشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طیبه تقی زادهشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عباس باباییشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا محمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضا جعفریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی غرویشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود مارابیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجتبی توکلیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شيوا فاطمىشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن