:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2715312
بازدید این صفحه در سال جاری: 510
بازدید این صفحه در ماه جاری: 14
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 48
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدرضا طالع
محمدرضا طالع
عضو هیأت مدیره

محسن احدی
محسن احدی
دبیر

امیر احمدی
امیر احمدی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محسن برجيانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهرام بهرامی نژادشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
احمدرضا قاسمپورماهیدشتیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رشید سیذیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی مرادیانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه فتحیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا بهرامیانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رحمت اله علی حسینیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
كيارش كريميان دولت آبادشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهره عموسلطانیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی شایانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مصطفي كريم پورشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مینا باقری موسویشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نيلوفر مفاخريشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مصطفی الوندیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن