:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723708
بازدید این صفحه در سال جاری: 105
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 9
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
زهرا جعفری
زهرا جعفری
رئیس

سعید اسدملایری
سعید اسدملایری
نایب رئیس

گیتا موللی
گیتا موللی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سعید رزمجوشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسن ملازادهشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسعود مارابیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید محمد آقامیریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا بهرامیانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سمانه گلیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مینا باقری موسویشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه حیدریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن احدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی مرادیانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم صنیعیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سمر ربانیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سحر فتاحیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نيلوفر مفاخريشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
میدیا محمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن