:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136510
بازدید این صفحه در سال جاری: 429
بازدید این صفحه در ماه جاری: 28
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
زهرا جعفری
زهرا جعفری
رئیس

گیتا موللی
گیتا موللی
عضو هیأت مدیره

امیر احمدی
امیر احمدی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سید محمد آقامیریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
اذر خواجه برج سفيديشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کمال الدین گری نورانیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آزیتا کا ظمی سردابرودیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رحمن کهانیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
افسانه عطاییشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم صادقی جمشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالباقی رحمانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن عبداله زاده میرعلیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نازنين رهبريشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمید پرهیزشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیوان اسفندیاریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا رمضانی کیویشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
میدیا محمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیروس کنزیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن