:: منوی سایت
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: زهرا جعفری
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 142
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1795210
بازدید این صفحه در سال جاری: 275
بازدید این صفحه در ماه جاری: 47
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1079
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سعید اسدملایری
سعید اسدملایری
نایب رئیس

امیر احمدی
امیر احمدی
خزانه دار

گیتا موللی
گیتا موللی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرهاد قديريشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
وجیهه علی عسگری نجف ابادیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرضیه معلمیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ارزو بيگدليشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محبوبه قاسميشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ناصر یزدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرحسین کمالیانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
اذر خواجه برج سفيديشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی عبدی اوزانیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن برجيانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا جعفریشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدحسین کرایه چیانشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
امراله شبانکاره نژادشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جاسم طهماسبیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
میدیا محمدیشنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن