:: منوی سایت
انجمن علمی بیوشیمی ایران
انجمن علمی بیوشیمی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالفضل گلستانی
تاریخ تاسیس: 1374
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634498
بازدید این صفحه در سال جاری: 187
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 26
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1062
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مجید سیرتی ثابت
مجید سیرتی ثابت
خزانه دار

ابوالفضل گلستانی
ابوالفضل گلستانی
رئیس

دردی قوجق
دردی قوجق
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مجید سیرتی ثابتبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
دردی قوجقبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پروین پاسالاربیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ابوالفضل گلستانیبیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن