:: منوی سایت
انجمن علمی بیوشیمی ایران
انجمن علمی بیوشیمی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالفضل گلستانی
تاریخ تاسیس: 1374
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799591
بازدید این صفحه در سال جاری: 746
بازدید این صفحه در ماه جاری: 155
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 47
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1062
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
دردی قوجق
دردی قوجق
عضو هیأت مدیره

مجید سیرتی ثابت
مجید سیرتی ثابت
خزانه دار

سید علیرضا مصباح نمین
سید علیرضا مصباح نمین
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ابوالفضل گلستانیبیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پروین پاسالاربیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
دردی قوجقبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مجید سیرتی ثابتبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن