:: منوی سایت
انجمن علمی بیوشیمی ایران
انجمن علمی بیوشیمی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالفضل گلستانی
تاریخ تاسیس: 1374
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949319
بازدید این صفحه در سال جاری: 944
بازدید این صفحه در ماه جاری: 80
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 24
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1062
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مجید سیرتی ثابت
مجید سیرتی ثابت
خزانه دار

دردی قوجق
دردی قوجق
عضو هیأت مدیره

پروین پاسالار
پروین پاسالار
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ابوالفضل گلستانیبیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید سیرتی ثابتبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
دردی قوجقبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پروین پاسالاربیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن