:: منوی سایت
انجمن علمی بیوشیمی ایران
انجمن علمی بیوشیمی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالفضل گلستانی
تاریخ تاسیس: 1374
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2141133
بازدید این صفحه در سال جاری: 159
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1062
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
دردی قوجق
دردی قوجق
عضو هیأت مدیره

غلامعباس محمدی
غلامعباس محمدی
عضو هیأت مدیره

ابوالفضل گلستانی
ابوالفضل گلستانی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پروین پاسالاربیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید سیرتی ثابتبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
دردی قوجقبیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل گلستانیبیوشیمی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن