:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 44
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567421
بازدید این صفحه در سال جاری: 253
بازدید این صفحه در ماه جاری: 57
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
شهربانو نخعی
شهربانو نخعی
عضو هیأت مدیره

سید علیرضا مرندی
سید علیرضا مرندی
رئیس

فاطمه فرهمند
فاطمه فرهمند
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زینب حیدریبهداشت باروریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فاطمه احمديانعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهرناز غنی زادهپرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا مقصودیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نرگس خبازیانعلوم تغذیهمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
احمد رضا فرسارکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمیده حلم زادهعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
فاطمه فرهمندآموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حامد محمودزادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
زهره اباذرفردعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
فرخنده مهریپرستاری سلامت جامعهدانشگاه علوم پزشکی ایران
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن