:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1862604
بازدید این صفحه در سال جاری: 1047
بازدید این صفحه در ماه جاری: 110
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 49
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حامد شفق
حامد شفق
بازرس علی البدل

منصور بهرامی
منصور بهرامی
بازرس

شهربانو نخعی
شهربانو نخعی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
نرگس خبازیانعلوم تغذیهمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
حمیده حلم زادهعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
احمد رضا فرسارکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معصومه بيك ورديعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
ساسان ساکتاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
منصور بهرامیکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
حامد محمودزادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
زینب حیدریبهداشت باروریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فاطمه احمديانعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
نفیسه گودرزی زادهعلوم تغذیهدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن