:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 44
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461344
بازدید این صفحه در سال جاری: 135
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید علیرضا مرندی
سید علیرضا مرندی
رئیس

غلامرضا خاتمی قزوینی
غلامرضا خاتمی قزوینی
نایب رئیس

محمود راوری
محمود راوری
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
یاسمن حسینی معصومبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
منصور بهرامیکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیده حلم زادهعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا مقصودیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه فرهمندآموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
حامد محمودزادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
ساسان ساکتاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرخنده مهریپرستاری سلامت جامعهدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نرگس خبازیانعلوم تغذیهمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
+لیست کامل اعضای انجمن