:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136537
بازدید این صفحه در سال جاری: 1501
بازدید این صفحه در ماه جاری: 127
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 37
بازدید این صفحه در روز جاری: 7
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید علیرضا مرندی
سید علیرضا مرندی
رئیس

کتایون خاتمی قزوینی
کتایون خاتمی قزوینی
عضو علی البدل

محمدعلی نیلفروشان
محمدعلی نیلفروشان
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فاطمه فرهمندگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه احمديانعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهره اباذرفردعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
احمد رضا فرسارکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منصور بهرامیکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدعلی نیلفروشانخون و سرطان اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کتایون خاتمی قزوینیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
زینب حیدریبهداشت باروریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نسرین بنائی جهرمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
نفیسه گودرزی زادهعلوم تغذیهدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن