:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041811
بازدید این صفحه در سال جاری: 1370
بازدید این صفحه در ماه جاری: 149
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 38
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
شهربانو نخعی
شهربانو نخعی
عضو هیأت مدیره

غلامرضا خاتمی قزوینی
غلامرضا خاتمی قزوینی
نایب رئیس

محمدعلی نیلفروشان
محمدعلی نیلفروشان
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامرضا خاتمی قزوینیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرناز غنی زادهپرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
حامد شفقگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیده حلم زادهعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
زهرا مقصودیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد رضا فرسارکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرخنده مهریپرستاری سلامت جامعهدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه بيك ورديعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
یاسمن حسینی معصومبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ساسان ساکتاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
+لیست کامل اعضای انجمن