:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799080
بازدید این صفحه در سال جاری: 928
بازدید این صفحه در ماه جاری: 155
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فاطمه فرهمند
فاطمه فرهمند
دبیر

شهربانو نخعی
شهربانو نخعی
عضو هیأت مدیره

غلامرضا خاتمی قزوینی
غلامرضا خاتمی قزوینی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
معصومه بيك ورديعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زینب حیدریبهداشت باروریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یاسمن حسینی معصومبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حامد محمودزادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زهره اباذرفردعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا مقصودیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرخنده مهریپرستاری سلامت جامعهدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه فرهمندآموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه احمديانعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نفیسه گودرزی زادهعلوم تغذیهدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن