:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041899
بازدید این صفحه در سال جاری: 128
بازدید این صفحه در ماه جاری: 7
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
احمد رضا فرسار
احمد رضا فرسار
خزانه دار

غلامرضا خاتمی قزوینی
غلامرضا خاتمی قزوینی
نایب رئیس

محمود راوری
محمود راوری
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فاطمه فرهمندگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرناز غنی زادهپرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه احمديانعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منصور بهرامیکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
حامد شفقگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
نسرین بنائی جهرمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
ساسان ساکتاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معصومه بيك ورديعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نفیسه گودرزی زادهعلوم تغذیهدانشگاه های خارج از کشور
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فرخنده مهریپرستاری سلامت جامعهدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن