:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 44
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461421
بازدید این صفحه در سال جاری: 27
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
منصور بهرامی
منصور بهرامی
بازرس

سید علیرضا مرندی
سید علیرضا مرندی
رئیس

حامد شفق
حامد شفق
بازرس علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
حمیده حلم زادهعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
منصور بهرامیکودکاندانشگاه علوم پزشکی تهران
نرگس خبازیانعلوم تغذیهمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
یاسمن حسینی معصومبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رامین تقی زادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ساسان ساکتاعصاب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه فرهمندآموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه بيك ورديعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حامد محمودزادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
زهره اباذرفردعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
زینب حیدریبهداشت باروریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن