:: منوی سایت
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: سید علیرضا مرندی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643611
بازدید این صفحه در سال جاری: 72
بازدید این صفحه در ماه جاری: 21
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 6
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1149
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
شهربانو نخعی
شهربانو نخعی
عضو هیأت مدیره

محمود راوری
محمود راوری
عضو علی البدل

احمد رضا فرسار
احمد رضا فرسار
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حامد محمودزادهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
احمد رضا فرسارکودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه احمديانعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نفیسه گودرزی زادهعلوم تغذیهدانشگاه های خارج از کشور
نسرین بنائی جهرمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
صدیقه پاشاپورماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه فرهمندآموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کمال رمضانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یاسمن حسینی معصومبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود راوریکودکاندانشکده علوم پزشکی ساوه
زهرا مقصودیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرخنده مهریپرستاری سلامت جامعهدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهربانو نخعیگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه بيك ورديعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضا قاسمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن