:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723789
بازدید این صفحه در سال جاری: 192
بازدید این صفحه در ماه جاری: 16
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1059
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علی اکبر پور فتح اله
علی اکبر پور فتح اله
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
یوسف مرتضویخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشگاه های خارج از کشور
فاطمه نادعلیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
ذبیح اله مطلبیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
آزیتا چگینیبیهوشیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
زهرا صفرپور کردبچهویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جهانگیر احمدیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهین نيكوگفتار ظريفخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر پور فتح الهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن