:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1404213
بازدید این صفحه در سال جاری: 69
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 16
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1059
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علی اکبر پور فتح اله
علی اکبر پور فتح اله
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ذبیح اله مطلبیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جهانگیر احمدیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اکبر پور فتح الهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا صفرپور کردبچهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
آزیتا چگینیبیهوشیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
مهین نيكوگفتار ظريفخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه نادعلیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
یوسف مرتضویخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن