:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359205
بازدید این صفحه در سال جاری: 659
بازدید این صفحه در ماه جاری: 53
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1059
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علی اکبر پور فتح اله
علی اکبر پور فتح اله
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهین نيكوگفتار ظريفخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر پور فتح الهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
یوسف مرتضویخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشگاه های خارج از کشور
جهانگیر احمدیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آزیتا چگینیبیهوشیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
زهرا صفرپور کردبچهویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ذبیح اله مطلبیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه نادعلیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن