:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1462072
بازدید این صفحه در سال جاری: 103
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1059
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علی اکبر پور فتح اله
علی اکبر پور فتح اله
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
آزیتا چگینیبیهوشیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
مهین نيكوگفتار ظريفخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
جهانگیر احمدیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ذبیح اله مطلبیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اکبر پور فتح الهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
یوسف مرتضویخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشگاه های خارج از کشور
زهرا صفرپور کردبچهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه نادعلیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن