:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634797
بازدید این صفحه در سال جاری: 267
بازدید این صفحه در ماه جاری: 77
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 26
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1059
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علی اکبر پور فتح اله
علی اکبر پور فتح اله
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
آزیتا چگینیبیهوشیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
مهین نيكوگفتار ظريفخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
یوسف مرتضویخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشگاه های خارج از کشور
علی اکبر پور فتح الهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه نادعلیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
جهانگیر احمدیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا صفرپور کردبچهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ذبیح اله مطلبیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن